Početna

Obaveštenje

Obaveštavamo vas da je od 23. septembra 2013. godine u službi za pravne i opšte poslove počeo sa radom šalter za prijem stranaka.

Na šalteru se vrši zaključivanje ugovora između stranaka i preduzeća, regulisanja međusobnih prava i obaveza kao i pružanje pravne pomoći koja im je potrebna.


Šalter se nalazi u prizemlju upavne zgrade u ulici Narodnog Fronta 53 Novi Sad.

Radno vreme šaltera 8:00-13:00 časova svakog radnog dana.

 

 

 

RASPORED SAHRANA I ISPRAĆAJA petak 18. april 2014. godine

R.br.
Ime (ime oca) i prezime
Godište
Groblje
Vreme
01.
Aljo (Salko) Nukić
1934.
Gradsko groblje 10:30
02.
Đorđe (Živojin) Dimitrijevič - urna 1940. Gradsko groblje 11:15
03. Krsta (Stanislav) Krstić 1955. Gradsko groblje 12:00
04.
Eva (Friđes) Kostić 1947. Gradsko groblje 12:45
05.
Ljubica (Anka) Poznić 1956. Gradsko groblje 13:30
06.
Borivoj (Milivoj) Vincan 1939. Novo groblje Petrovaradin 13:00
07.
Stevan (Uroš) Perić 1950. Novo groblje Petrovaradin 15:00
08. Dragica (Vukašin) Stojanović 1932. Novo groblje Petrovaradin 11:00
09. Dragan (Dragan) Pribičević 1954. Centralno groblje Futog 13:00