Početna

Obaveštenje

Obaveštavamo vas da je od 23. septembra 2013. godine u službi za pravne i opšte poslove počeo sa radom šalter za prijem stranaka.

Na šalteru se vrši zaključivanje ugovora između stranaka i preduzeća, regulisanja međusobnih prava i obaveza kao i pružanje pravne pomoći koja im je potrebna.


Šalter se nalazi u prizemlju upravne zgrade u ulici Narodnog Fronta 53 Novi Sad.

Radno vreme šaltera 8:00-13:00 časova svakog radnog dana.

 

 

 

RASPORED SAHRANA I ISPRAĆAJA subota, 20. septembar 2014.


R.br.
Ime (ime oca) i prezime
Godište
Groblje
Vreme
01.
Dragica (Miloš) Josić 1952. Gradsko groblje (pohrana urne)
11:15
02. Tanasija (Svetozar) Kuzmanov 1924. Gradsko groblje 12:00
03. Milja (Mile) Grmuša 1932. Gradsko groblje 12:45
04. Nedeljko (Gligorije) Vrhovac 1947. Gradsko groblje 13:30
05. Marko (Dušan) Josimović 1929. Gradsko groblje (ispraćaj)
14:15
06. Nikola (Dimitrije) Gajić 1933. Gradsko groblje 15:00