Početna

 

RASPORED SAHRANA I ISPRAĆAJA petak, 06. mart 2015. godine

R.br.
Ime (ime oca) i prezime
Godište
Groblje
Vreme
01.
Ljubica Gligorov
1973.
Gradsko groblje
09:45
02.
Borka (Bogoljub) Crvenković
1946.
Gradsko groblje
10:30
03.
Ruža (Stojman) Buzarević
1924.
Gradsko groblje
11:15
04. Mira (Đuro) Popović 1934. Gradsko groblje 12:00
05. Živka (Mirko) Sokolović 1944. Gradsko groblje 12:45
06. Katica (Stevan) Stojšin 1936. Gradsko groblje 14:15
07. Mara (Đuro) Bokan 1931. Gradsko groblje 15:00
08. Krstan (Jovan) Škapina 1926. Novo groblje (Petrovaradin)
13:00
09. Marija (Franja) Suhomeli 1929. Donje novo groblje (Futog) 13:00
10. Dmitar (Stojan) Janković 1930. Mesno groblje (Sr. Kamenica) 15:00