Početna

Obaveštenje

Obaveštavamo vas da je od 23. septembra 2013. godine u službi za pravne i opšte poslove počeo sa radom šalter za prijem stranaka.

Na šalteru se vrši zaključivanje ugovora između stranaka i preduzeća, regulisanja međusobnih prava i obaveza kao i pružanje pravne pomoći koja im je potrebna.


Šalter se nalazi u prizemlju upavne zgrade u ulici Narodnog Fronta 53 Novi Sad.

Radno vreme šaltera 8:00-13:00 časova svakog radnog dana.

 

 

 

RASPORED SAHRANA I ISPRAĆAJA sreda 23. april 2014. godine

R.br.
Ime (ime oca) i prezime
Godište
Groblje
Vreme
01.
Sava (Stevan) Krnješevac - pohrana urne
1928.
Gradsko groblje 10:30
02.
Cvita (Jovan) Hajder
1941. Gradsko groblje 11:15
03. Milan (Milan) Ivković
1937. Gradsko groblje 12:00
04.
Milija (Bogić) Babović
1938. Gradsko groblje 12:45
05.
Rada (Živan) Kuzman
1965. Gradsko groblje 13:30
06.
Milorad (Radovan) Zorić
1929. Gradsko groblje 14:15
07.
Pajo (Dane) Torbica
1935. Gradsko groblje 15:00
08. Đurđica (Čedomir) Radojčić
1924. Gradsko groblje 15:45
09. Vladimir (Marinko) Komarčević
1933. Novo groblje Petrovaradin
15:00
10.
Ruža (Anto) Butina
1927.
Mesno groblje Veternik
13:00
11.
Magdalena (Ištvan) Erdelji
1935.
Katoličko groblje Novi Sad
13:00
12.
Čedo (Boško) Stupar
1934.
Donje novo groblje Futog
13:00
13.
Laza (Pero) Ljepoja
1932.
Gornje staro groblje Futog
15:00