Početna

Obaveštenje

Obaveštavamo vas da je od 23. septembra 2013. godine u službi za pravne i opšte poslove počeo sa radom šalter za prijem stranaka.

Na šalteru se vrši zaključivanje ugovora između stranaka i preduzeća, regulisanja međusobnih prava i obaveza kao i pružanje pravne pomoći koja im je potrebna.


Šalter se nalazi u prizemlju upavne zgrade u ulici Narodnog Fronta 53 Novi Sad.

Radno vreme šaltera 8:00-13:00 časova svakog radnog dana.

 

 

 

RASPORED SAHRANA I ISPRAĆAJA četvrtak 17. april 2014. godine

R.br.
Ime (ime oca) i prezime
Godište
Groblje
Vreme
01.
Aleksandra (Radivoj) Milošević - pohrana
1972.
Gradsko groblje 10:30
02.
Prokopije (Živan) Kojić - pohrana 1942. Gradsko groblje 11:15
03. NN 67/14 - Gradsko groblje 11:15
04.
Milka Mijučin 1923. Gradsko groblje 12:00
05.
Smilja (Miladin) Maglovski 1927. Gradsko groblje 12:45
06.
Katarina (Janez) Čembić 1929. Gradsko groblje 13:30
07.
Rado (Đoko) Jovičić 1949. Gradsko groblje 14:15
08. Dušan (Toman) Zorić 1934. Gradsko groblje 15:00
09. Feodora (Sava) Popović 1926. Gradsko groblje 15:45
10. Rusanda (Zlatko) Janković 1924. Pravoslavno groblje Sremska Kamenica 13:00
11. Draginja (Mihajlo) Ilić 1926. Mesno groblje Veternik 15:00