Nabavke na koje se zakon o javnim nabavkama ne odnosi -transfer dokumentacije sa stare veb prezentacije je u toku