Postupak javne nabavke velike vrednosti -transfer dokumentacije sa stare veb prezentacije je u toku