Pregovarački postupak -transfer dokumentacije sa stare veb prezentacije je u toku