Vesti

1. Na Gradskom groblju u Novom Sadu • Uređuju se cvetne gredice na travnjaku, • Uređuju se grobna mesta sa godišnjom.
1. Na Gradskom groblju u Novom Sadu - Uređuju se cvetne gredice na travnjaku - Okopavaju se ruže na četvrtom grobnom.
1. Na Gradskom groblju u Novom Sadu - Uređuju se cvetne gredice na travnjaku - Okopavaju se ruže na prvom grobnom.
1. Na Gradskom groblju u Novom Sadu - Okopavaju se i prihranjuju ruže na II grobnom polju - Hemijski se tretiraju.
  U periodu od 4 do 31. maja 2020. godine JKP „Lisje“Novi Sad će kositi površine grobalja po sledećem rasporedu: 1..
1. Na Gradskom groblju u Novom Sadu - Setva na uređenim parcelama - Čiste se staze i sakuplja papir - U.
1. Na Gradskom groblju u Novom Sadu - Setva na uređenim parcelama - Čiste se staze i sakuplja papir - U.
1. Na Gradskom groblju u Novom Sadu - Okopavaju se zelene površine na platou - Uređuju se zaštićena grobna mesta -.
1. Na Gradskom groblju u Novom Sadu - Zalivaju se cvetne gredice - Okopavaju se zelene površine na platou - Uređuju.