Radovi službe za održavanje zelenila na dan 11.12.2019. godine

11.12.2019

Na Gradskom groblju u Novom Sadu:

 • u toku je popuna drveća na 8. grobnom polju i u zaštitnom pojasu drugog polja,
 • orezuje se šiblje na 6. grobnom polju,
 • ašovi se orezano šiblje,
 • sakuplja se lišće i papir na 8. grobnom polju,
 • krči se samorasla vegetacija,
 • iznosi se lišće, grane i smeće, čiste se staze.

Na Uspenskom i Katoličkom groblju u Novom Sadu:

 • iznose se grane i smeće, čiste staze.

Na zaštićenim grobnim mestima na Uspenskom groblju:

 • je u toku popuna perena, orezivanje šiblja, iznošenje smeća i lista.

Na Rusinskom groblju u Novom Sadu:

 • sadi se drveće,
 • utovara i odnosi smeće.

Na groblju u Bukovcu:

 • krči se samorasla vegetacija, orezuje drveće,
 • čisti se teren, iznosi se smeće, lišće i grane.

Groblje u Budisavi:

 • iznosi se lišće, grane i smeće, čiste se staze.

Relevantne vesti

Rezultati sprovedenog postupka izjašnjavanja korisnika o kvalitetu pružanja.

Na osnovu člana 51a Odluke o obavljanju komunalne delatnosti upravljanje.

OBAVEŠTENJE O RADU ŠALTERA U JKP „LISJE“ NOVI.

Javno komunalno preduzeće „Lisje“ Novi Sad obaveštava građane da u.

OBAVEŠTENJE ZA GRAĐANE

Tokom praznika Prvi dan Božića koji se praznuje neradno u.

OBAVEŠTENJE ZA GRAĐANE

Tokom državnog praznika Nova godina, koji se praznuje neradno u.