Radovi službe za održavanje zelenila na dan 11.12.2019. godine

11.12.2019

Na Gradskom groblju u Novom Sadu:

 • u toku je popuna drveća na 8. grobnom polju i u zaštitnom pojasu drugog polja,
 • orezuje se šiblje na 6. grobnom polju,
 • ašovi se orezano šiblje,
 • sakuplja se lišće i papir na 8. grobnom polju,
 • krči se samorasla vegetacija,
 • iznosi se lišće, grane i smeće, čiste se staze.

Na Uspenskom i Katoličkom groblju u Novom Sadu:

 • iznose se grane i smeće, čiste staze.

Na zaštićenim grobnim mestima na Uspenskom groblju:

 • je u toku popuna perena, orezivanje šiblja, iznošenje smeća i lista.

Na Rusinskom groblju u Novom Sadu:

 • sadi se drveće,
 • utovara i odnosi smeće.

Na groblju u Bukovcu:

 • krči se samorasla vegetacija, orezuje drveće,
 • čisti se teren, iznosi se smeće, lišće i grane.

Groblje u Budisavi:

 • iznosi se lišće, grane i smeće, čiste se staze.

Relevantne vesti

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se građani da od 09. jula 2020. godine, zbog.

Raspored košenja na grobljima u periodu od 15..

RASPORED KOŠENJA: 1. 15.- 25. jun - Gradsko groblje 2..

Radovi službe za održavanje zelenila na dan 02.06.2020..

1. Na Gradskom groblju u Novom Sadu • Uređuju se.

Radovi službe za održavanje zelenila na dan 01.06.2020..

1. Na Gradskom groblju u Novom Sadu - Uređuju se.