Radovi službe za održavanje zelenila na dan 02.06.2020. godine

02.06.2020

1. Na Gradskom groblju u Novom Sadu

• Uređuju se cvetne gredice na travnjaku,
• Uređuju se grobna mesta sa godišnjom uplatom,
• Čiste se staze i sakuplja papir,
• Utovara se i iznosi smeće, trava i grane,
• Kosi se trava na velikim travnjacima.
• Orezuju se žive ograde na II i V grobnom polju.

2. Na Almaškom groblju u Novom Sadu
• Kosi se trava
• Sakuplja se trava
• Isznosi se trava i smeće.

3. Na Uspenskom groblju u Novom Sadu
• Kosi se trava.

4. Na grobljima u Futogu
• Kosi se gornje staro groblje,
• Sakuplja se trava
• Iznosi se trava i smeće.

5. Na grobljima u Kaću
• Orezuje se jedno stablo i iznose grane i smeće

Relevantne vesti

RADNO VREME U DANE DRŽAVNOG PRAZNIKA SRETENJE

Radi neprekidnog obavljanja delatnosti, odnosno vršenja usluga u Javnom komunalnom.

Rezultati sprovedenog postupka izjašnjavanja korisnika o kvalitetu pružanja.

Na osnovu člana 51a Odluke o obavljanju komunalne delatnosti upravljanje.

OBAVEŠTENJE O RADU ŠALTERA U JKP „LISJE“ NOVI.

Javno komunalno preduzeće „Lisje“ Novi Sad obaveštava građane da u.

OBAVEŠTENJE ZA GRAĐANE

Tokom praznika Prvi dan Božića koji se praznuje neradno u.