Radovi službe za održavanje zelenila na dan 22.04.2020. godine

22.04.2020

1. Na Gradskom groblju u Novom Sadu

– Setva na uređenim parcelama
– Čiste se staze i sakuplja papir
– U toku je iznošenje smeća
– Okopava se plato, ruže na 1/22, cvetne gredice na velikom travnjaku
– Okopavaju se zaštićena grobna mesta
– Orezuje se kotonaster na 1/22 i na 6 grobnom polju
– Kosi se 1 grobno polje i veliki travnjaci
– Sakuplja se trava
– Formiraju se letnji tanjiri

2. Katoličko groblje

– Iznosi se smeće

3. Jevrejsko groblje

– Iznosi se smeće

4. Reformatorsko groblje

– Iznosi se smeće

5. Na grobljima u Futogu

– Kosi se donje staro groblje, sakuplja trava
– Čiste se staze i sakuplja papir
– Iznosi se smeće

6. Na groblju u Kovilju

– Kosi se donje Koviljsko groblje

7. Novi Ledinci

– Iznosi se smeće

8. Stari Ledinci

– Iznosi se smeće

9. Bukovac

– Iznosi se smeće

10. Groblje u Stepanovićevu

– Kosi se

11. Klinički centar, Betanija

– Iznosi se smeće

Relevantne vesti

Radovi na uređenju zelenih površina u periodu od.

U toku prošle nedelje na Gradskom groblju su pokošene parcele.

Radovi na uređenju zelenih površina u periodu od.

U toku prošle nedelje pokošena je trava na Uspenskom groblju,.

OBAVEŠTENJE ZA GRAĐANE

U subotu 10.oktobra 2020. godine su Miholjske zadušnice. Tim povodom.

Radovi na uređenju zelenih površina u periodu od.

U  toku prošle nedelje  pokošena je trava na grobljima u.