Raspored sahrana i ispraćaja za subotu, 28.12.2019. godine

27.12.2019
R.brIme (ime oca) i prezimeGodišteGrobljeVreme
1. Predrag (Petar) Ilkić 1962. Gradsko groblje 10:30
2. Mulija (Haso) Avdić 1934. Gradsko groblje 11:15
3. Etel (Lajoš) Sokolai 1937. Gradsko groblje 12:00
4. Slavna (Stevan) Jevtić 1943. Gradsko groblje 12:45
5. Marija (Julijana) Ifju 1922. Gradsko groblje 12:45
6. Marjena (Juraj) Struharik 1939. Gradsko groblje 13:30
7. Miroljub (Dragomir) Arsić 1962. Gradsko groblje 14:15
8. Vlada (Slavko) Škorić 1966. Gradsko groblje 15:00
9. Katica (Đorđe) Kadivnik 1942. Mesno groblje (Novi Ledinci) 13:00
10. Eviša (Gliša) Glumac 1930. Donje groblje (Kovilj) 13:00
11. Slavica (Đorđe) Barjaktarović 1958. Novo groblje (Petrovaradin) 13:00
12. Josip (Petar) Šarkadi 1929. Katoličko groblje (Budisava) 15:00

Relevantne vesti

Radovi službe za održavanje zelenila na dan 22.01.2020..

1. Na Gradskom groblju u Novom Sadu U toku je.

Rezultati sprovedenog postupka izjašnjavanja korisnika o kvalitetu pružanja.

Na osnovu člana 51a Odluke o obavljanju komunalne delatnosti upravljanje.

Radno vreme tokom novogodišnjih i božićnih praznika

Radi neprekidnog obavljanja delatnosti, odnosno vršenja usluga u Javnom komunalnom.

Radovi službe za održavanje zelenila na dan 17.12.2019..

Na Gradskom groblju u Novom Sadu: u toku je orezivanje.