Vesti

1. Na Gradskom groblju u Novom Sadu Orezuju se ograde tuja na 2 4 i četvrtom grobnom polju, Orezuju se ruže.
Poštovani građani, ovim putem vas obaveštavamo da će se, iz razloga sprečavanja širenja zaraze virusom COVID-19, a u skladu sa Odlukom.
1. Na Gradskom groblju u Novom Sadu - Orezuju se ograde tuja na 4. i pirakante ispred kapele, - Orezuju se.
1. Na Gradskom groblju u Novom Sadu - U toku je iznošenje smeća, - Čisti se sneg sa staza i otresa.
1. Na Gradskom groblju u Novom Sadu - U toku je iznošenje smeća, - Obavlja se sanitarna seča, - Čiste se.
1. Na Gradskom groblju u Novom Sadu - Podiže se travnjak na 4 grobnom polju, - Uređuju žardinjere ispred izložbenog salona.
1. Na Gradskom groblju u Novom Sadu Podiže se travnjak na 4 grobnom polju, Uređuju žardinjere ispred izložbenog salona, Odgrću se.
1. Na Gradskom groblju u Novom Sadu Podiže se travnjak na 4 grobnom polju, Uređuju žardinjere na uličnom delu, Odgrću se.
Poštovani građani, ovim putem vas obaveštavamo da će se, iz razloga sprečavanja širenja zaraze virusom COVID-19, a u skladu sa Odlukom.
1 2 3 8