Vesti

Na Gradskom groblju u Novom Sadu: okopavaju se cvetne gredice i ukrasno šiblje na uličnom i ulaznom delu, kosi se 6.
Na Gradskom groblju u Novom Sadu: uređuju se pojedinačna grobna mesta, zalivaju se travnjaci na uređenim parcelama, uređuje se vrt sećanja,.
Na Gradskom groblju u Novom Sadu: se uređuju pojedinačna grobna mesta, rekonstruiše se travnjak na uređenim parcelama, kosi se 6. grobno.
Na Gradskom groblju u Novom Sadu: kompletno se pripremaju cvetne gredice za sadnju, rekonstruiše se travnjak na pojedinačnim grobnim mestima, kosi.
Na Gradskom groblju u Novom Sadu: okopavaju se cvetne gredice ispred sale oproštaja, zalivaju se cvetne gredice, rekonstruiše se travnjak na.
Na Gradskom groblju u Novom Sadu: zalivaju se cvetne gredice, rekonstruiše se travnjak na pojedinačnim grobnim mestima, u toku je orezivanje.
Na Gradskom groblju u Novom Sadu: seje se trava i malčiraju cvetne gredice na zaštićenim grobnim mestima, zalivaju se cvetne gredice,.
Na Gradskom groblju u Novom Sadu: u toku je košenje 8. i 9. grobnog polja i zaštitnog pojasa 7. grobnog polja,.
1. Na Gradskom groblju u Novom Sadu u toku je košenje 5. i 9. grobnog polja, kao i Spomen groblja ,.
1 2 3 4