GROBLJE U SREMSKOJ KAMENICI

U ulici Ive Lole Ribara nalazi se Kameničko (pravoslavno i katoličko) groblje. To su dva groblja na istoj parceli, razdvojena glavnom stazom. Kameničani su verovatno ranije imali groblja u starom selu u Maloj Kamenici, u selu iz vremena turske vladavine. Na osnovu sačuvanih spomenika smatra se da je sadašnje groblje nastalo u 18. veku. Na ovom groblju, tačnije rečeno, u pravoslavnom delu groblja, sahranjeni su Jovan Jovanović Zmaj (1833-1904), lekar i poznati pesnik i Novak Radonić (1826-1890), slikar. Površina groblja je 4,5 hektara

Prema podacima, na ovom groblju je od 1991. godine do danas sahranjeno oko 3000 umrlih.

Radno vreme

Groblje 07:00-15:00

Broj telefona

Služba spoljnih grobalja 021/6339-702

Adresa groblja

Sremska Kamenica Ive Lole Ribara