JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

KANCELARIJSKA OPREMA

Predmet javne nabavke, redni broj 11 (1.1.19.), koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je: KANCELARIJSKA OPREMA.

NARUČILAC: JKP “Lisje” Novi Sad, Narodnog fronta 53, PIB:101636639, Matični broj: 08055475
VRSTA POSTUPKA: Javna nabavka male vrednosti