KVALIFIKACIONI POSTUPAK

MATERIJAL ZA RAD GRAĐEVINSKE SLUŽBE PO PARTIJAMA - 2. FAZA (06/19-KP-2)

Predmet javne nabavke, broj 06/19-KP-2, koja se sprovodi u kvalifikacionom postupku je:
MATERIJAL ZA RAD GRAĐEVINSKE SLUŽBE PO PARTIJAMA- 2. FAZA.

NARUČILAC: JKP “Lisje” Novi Sad, Narodnog fronta 53, PIB:101636639, Matični broj: 08055475
VRSTA POSTUPKA: Kvalifikacioni postupak – druga faza