KVALIFIKACIONI POSTUPAK

REZERVNI DELOVI ZA MOTORNA VOZILA - 2. FAZA (KP2 1/20)

Predmet javne nabavke, broj KP2 1/20, koja se sprovodi u kvalifikacionom postupku javne nabavke je: REZERVNI DELOVI ZA MOTORNA VOZILA – 2. FAZA (KP2 1/20)

NARUČILAC: JKP “Lisje” Novi Sad, Narodnog fronta 53, PIB:101636639, Matični broj: 08055475
VRSTA POSTUPKA: Kvalifikacioni postupak-druga faza