KVALIFIKACIONI POSTUPAK

REZERVNI DELOVI ZA SITNU MEHANIZACIJU - 2 FAZA

Predmet javne nabavke, broj JNKP 2 2/20, koja se sprovodi u kvalifikacionom postupku javne nabavke je: REZERVNI DELOVI ZA SITNU MEHANIZACIJU – 2. FAZA (KP2 2/20)

NARUČILAC: JKP “Lisje” Novi Sad, Narodnog fronta 53, PIB:101636639, Matični broj: 08055475
VRSTA POSTUPKA: Kvalifikacioni postupak – druga faza