OTVORENI POSTUPAK

USLUGA PEJZAŽNOG UREĐENJA

Predmet javne nabavke, broj 1.2.3., koja se sprovodi u otvorenom postupku javne nabavke je: USLUGA PEJZAŽNOG UREĐENJA

NARUČILAC: JKP “Lisje” Novi Sad, Narodnog fronta 53, PIB:101636639, Matični broj: 08055475
VRSTA POSTUPKA: Otvoreni postupak