Kalkulator zaduženja

Iznos:

USLOVI PLAĆANJA USLUGA

 

– U periodu obaveznog roka počivanja, korišćenje grobnog mesta se naplaćuje za period od najmanje 10 godina

– Naplata obnove korišćenja grobnih mesta vrši se za period od najmanje 1 godine

– Obnova korišćenja grobnih mesta se može naplatiti i za period od:

   • 3 godine sa popustom od 7% u odnosu na važeću cenu
   • 5 godina sa popustom od 12% u odnosu na važeću cenu
   • 10 godina i više od 10 godina sa popustom od 25% u odnosu na važeću cenu

– Za gotovinsko plaćanje prilikom produženja zakupa grobnica i uređenih parcela, čiji je period zakupa istekao odobrava se popust od 15%

– Odobrava se mogućnost obročnog plaćanja

   • za produženje zakupa grobnice – do 6 mesečnih rata, uz uslov da će prva rata iznositi 10.000,00 dinara
   • za produženje zakupa uređene parcele – do 4 mesečne rate, uz uslov da prva rata iznosi 7.720,00 dinara

– Na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji sa JKP „Lisje“, članovi Udruženja penzionera mogu da ostvare popust od 10% na:

   • kupovinu osnovne pogrebne opreme
   • korišćenje usluga Službe za organizovanje daća i pomena
 •