GROBLJE U SREMSKOJ KAMENICI

U ulici Ive Lole Ribara nalazi se Kameničko (pravoslavno i katoličko) groblje. To su dva groblja na istoj parceli, razdvojena glavnom stazom. Kameničani su verovatno ranije imali groblja u starom selu u Maloj Kamenici, u selu iz vremena turske vladavine. Na osnovu sačuvanih spomenika smatra se da je sadašnje groblje nastalo u 18. veku. Na ovom groblju, tačnije rečeno, u pravoslavnom delu groblja, sahranjeni su Jovan Jovanović Zmaj (1833-1904), lekar i poznati pesnik i Novak Radonić (1826-1890), slikar. Površina groblja je 4,5 hektara

Prema podacima, na ovom groblju je od 1991. godine do danas sahranjeno oko 3000 umrlih.

Radno vreme

Groblje 07:00-15:00

Broj telefona

Služba spoljnih grobalja 021/6339-702

Adresa groblja

Sremska Kamenica Ive Lole Ribara

TRANDŽAMENT I MAJUR

Staro katoličko groblje se nalazi u ulici Dunavske divizije, na Trandžamentu. Ovo staro groblje, građani Petrovaradina zovu Staro majursko groblje. Početkom 18. veka u Starom Majuru, oko crkve, nalazilo se groblje za civile. Od 1748. godine počinje se sa sahranjivanjem na Trandžamentu, niže Vojnog groblja. Na ovom groblju se sahranjuje i danas.

Pored katolika sahranjuju se i pripadnici drugih konfesija. Na ovom groblju su sahranjeni: Janika Balaž 1923-1988, estradni umetnik, Josip Zebetić (1838-1907) major 70. pešadijske regimente austrijske vojske i Josip Hanel (1838-1883), prvi gradonačelnik Petrovaradina.

Katoličko groblje takođe se nalazi u ulici Dunavske divizije, na Trandžamentu. Neki ga nazivaju Novo staromajursko groblje. Nastalo je na samom početku 19. veka jer je staro groblje bilo malo. Na ovom groblju se i sada sahranjuje. Na njemu se nalazi grobnica streljanih partizana u Vukovaru 19. oktobra 1941. godine. Vojno groblje nalazi se u ulici Dunavske divizije, odnosno na Trandžamentu. Nastalo je u prvoj polovini 18. veka. Pre se nalazilo pri izlasku iz Beogradske kapije desno od puta, pre puta koji vodi na Tvrđavu. To starije groblje je nastalo krajem 17. veka i na njemu nema više nikakvih vidljivih tragova.

 

Prvo vojno groblje u Petrovaradinu bilo je na mestu gde se sada nalazi Vojna bolnica. Vojno groblje koje se nalazi na putu Partizanskih odreda dugo je bilo zapušteno. Na ovom groblju se nalazi grobnica poginulih i umrlih austrijskih vojnika iz revolucije 1848/49. godine.

Na Vojnom groblju u Petrovaradinu sahranjeni su: Martin Dedović (1756-1822), podmaršal austrijski, komandant (1756-1822), podmaršal austrijski, komandant Petrovaradinske tvrđave i Sergej Matvejevič (1893-1973), potpukovnik avijacije, instruktor u pilotskoj školi u Novom Sadu.

Na istom groblju se od 1980. godine počelo formirati Muslimansko groblje, gde je sahranjivanje obavljano protivno odluci o sahranjivanju i grobljima. Zbog toga je 1992. godine na Gradskom groblju omogućeno sahranjivanje po konfesijama. Time je obezbeđeno mesto i za sahranjivanje građana muslimanske veroispovesti.

 

Novomajursko groblje se nalazi na kraju Petrovaradina, na izlazu prema Sremskim Karlovcima. Groblje je nastalo za potrebe Novog Majura u drugoj polovini 18. veka i aktivno je do danas.

JKP „Lisje“ nastoji da, sva groblja o kojima brine, imaju sve neophodne sadržaje. Poslednjih godina se dosta ulaže na uređenje infrastrukture, podizanje ograda i održavanje zelenila na grobljima.

Na ovim grobljima je prema podacima od 1962. godine do danas sahranjeno oko 7800 umrlih.

Radno vreme

Groblje 07:00-15:00

Broj telefona

Služba spoljnih grobalja 021/6339-702

Adresa groblja

Novi Sad Dunavske divizije, Petrovaradin

RUSINSKO (GRKOKATOLIČKO) GROBLJE

 

Rusinsko groblje nalazi se na Bulevaru kralja Petra I. Obuhvata površinu oko 6 hektara, sa nekih 650 grobnih mesta. Formirano je 1860. godine, a stavljeno je van upotrebe 1974. godine. Zaštićeno je kao i sva stara groblja.

Na ovom groblju su sahranjeni: Osif Fa (1882-1971), učitelj i istaknuti rusinski prosvetitelj i Jovan Hranilović (1855-1924), sveštenik, književnik, predsedavao je Velikoj narodnoj skupštini u Novom Sadu 25.11.1918. godine.

Radno vreme

Groblje 07:00-15:00

Broj telefona

Služba spoljnih grobalja 021/6339-702

Adresa

Novi Sad Kralja Petra I 42

NAZARENSKO GROBLJE

Nazarensko groblje se nalazi na Kisačkom putu, severozapadno od Almaškog groblja. Njegova površina je oko 700 m². Sudeći po malom broju sačuvanih spomenika, groblje je nastalo u devetnaestom veku, a ugašeno je 1974. godine. Zaštićeno je kao i sva stara groblja 1984. od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Tada je doneta odluka da se na ovom groblju ne obavljaju sahrane, ali da se mogu polagati urne.

Radno vreme

Groblje 07:00-15:00

Telefon

Služba spoljnih grobalja 021/6339-702

Adresa groblja

Novi Sad Kisački put

JEVREJSKO GROBLJE

Jevrejsko groblje se nalazi u ulici Doža Đerđa. Nastalo je početkom 19. veka, a stavljeno je van upotrebe 1974. godine da bi se nakon 10 godina ponovo otvorilo za sahranjivanje. Groblje je površine 1,5 hektara.

Pre ovog groblja, u Novom Sadu su postojala dva jevrejska groblja. Prvo groblje se nalazilo na uglu Bulevara Mihajla Pupina i ulice Kralja Aleksandra. Ovo groblje je nastalo 1717, a ugašeno je 1749. godine. Posle toga Jevreji su sahranjivani na groblju u ulici Alekse Šantića, od prošlog veka u ulici Doža Đerđa. Na groblju ima porodičnih spomenika posebne umetničke i arhitektonske vrednosti. Tu se nalazi i veoma vredan spomenik žrtvama fašističkog terora. Jevrejsko groblje je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Prema podacima od 1962. godine do 1974. godine sahranjeno je 65 umrlih i od ponovnog otvaranja 1994. godine do danas sahranjeno je 49 umrlih ( ukupno 114).

Radno vreme

Groblje 07:00-15:00

Broj telefona

Služba spoljnih grobalja 021/6339-702

Adresa groblja

Novi Sad Doža Đerđa

USPENSKO GROBLJE

Uspensko, pravoslavno groblje, nastalo je 1860. godine. Nalazi se u ulici Novosadskog sajma.

Sa Jovanovskog groblja su 1921. godine preneti posmrtni ostaci građana, neki od njih su sahranjeni u zajedničku, a neki u pojedinačne grobnice. Iste 1921. godine je srušena Sv. Jovanovska crkva i od tog materijala je podignuta kapela na Uspenskom groblju. Površina groblja je oko 4 ha.

Donošenjem odluke o sahranjivanju i grobljima („Službeni list opštine Novi Sad“, 11/91), ovo groblje je ponovo otvoreno za sahranjivanje. Sa sahranjivanjem se ponovo počelo, ali samo u postojeća porodična grobna mesta. To znači da samo srodnici umrlih lica koja već počivaju na ovom groblju, i to bračni drugovi, srodnici po krvi u prvoj liniji zaključno sa četvrtim stepenom srodstva, kao i bračni drugovi ovih lica su mogli biti sahranjeni na Uspenskom groblju. Krase ga mnogi monumentalni i vredni spomenici porodice Polit-Desančić, zatim porodice Batut, Vilovac i drugih.

 

Spomenik na zajedničkoj grobnici prenetih sa Jovanovskog groblja 1921. godine ima posebnu umetničku i arhitektonsku vrednost. Na ovom groblju nalazi se zajednička grobnica podignuta zarobljenicima pomrlim tokom Prvog svetskog rata.

Jedan deo groblja se naziva Ruska parcela gde su sahranjeni ruski emigranti pravoslavne vere.

Na Uspenskom groblju se sahranjivalo do 1974, a posle deset godina Gradski zavod za obnovu graditeljskog nasleđa i zaštitu spomenika kulture stavio je groblje pod zaštitu.

Prema podacima, na groblju je od 1962. godine do danas sahranjeno oko 4400 umrlih.

Radno vreme

Groblje 07:00-15:00

Broj telefona

Služba spoljnih grobalja 021/6339-702

Adresa groblja

Novi Sad Novosadskog sajma

ALMAŠKO GROBLJE

Almaško groblje je jedno od najlepših i istorijski gledano, najzanimljivijih grobalja.

Groblje se nalazi u gradskom jezgru, na kraju Kisačke i ulice Vojislava Ilića, na Trgu mira broj 1. Površina mu je oko 5 hektara. Na ovom groblju se sahranjivalo od 1860. do 1974. godine, kada je groblje zatvoreno za sahranjivanje.

Nakon deset godina od zatvaranja, proglašeno je spomenikom kulture. Sa sahranjivanjem se ponovo počelo 1992. godine, ali samo u postojeća porodična grobna mesta. To znači da samo srodnici umrlih lica koja već počivaju na ovom groblju, i to bračni drugovi, srodnici po krvi u prvoj liniji zaključno sa četvrtim stepenom srodstva, kao i bračni drugovi ovih lica su mogli biti sahranjeni na Almaškom groblju.

 

Na njemu se nalazi „večna kuća“ velikog broja znamenitih Novosađana, kulturnih i naučnih radnika, lekara, profesora, inženjera, umetnika, kao i uglednih građana iz trgovačkog, zanatlijskog i seljačkog staleža.

Na ovom groblju nalaze se spomenici velikog srpskog slikara Pavla Simića, publiciste i političara dr Teodora Mandića, grobnica poznatog kompozitora Isidora Bajića a u kripti kapele „Sv. Petra i Pavla“ sahranjen je njen ktitor – episkop Platon Atanacković.

Prema raspoloživim podacima na groblju je od 1964. godine do danas sahranjeno oko 5.720 umrlih.

Korisne informacije

Radno vreme

Groblje 07:00-15:00

Broj telefona

Služba spoljnih grobalja 021/6339-702

Adresa groblja

Novi Sad Trg Mira 1

GRADSKO GROBLJE

Gradsko groblje nalazi se na Rumenačkom putu br. 65 u Novom Sadu. Otvoreno je 1974. godine kao multikonfesionalno. Svojim idejno-oblikovnim rešenjem i režimom korišćenja predstavlja specifičan komunalni objekat u zemlji sa svim neophodnim sadržajima, kao što su: upravna zgrada, kapela, oproštajna dvorana, krematorijum, prodajno-izložbeni salon pogrebne opreme i kamena, cvećara, kuća za daće i pomene, arhiv, radionice i magacinski prostor.

Prostire se na oko 80 hektara. Kako bi se građanima olakšala poseta udaljenijim grobnim poljima, uveden je organizovan prevoz službenim vozilom. Projektom je predviđena etapna izgradnja grobnih polja. Groblje je pejzažno projektovano sa visokom zastupljenošću zelenila. Zelene površine groblja u Novom Sadu, kao površine specijalne namene, ovde imaju dominantnu higijensko-zdravstvenu, i dekorativno-estetsku ulogu. Čine 40% ukupne površine. Sva grobna polja obezbeđena su infrastrukturom vodovodne, kanalizacione i putne mreže, sa zadovoljavajućim stepenom arhitektonskog uređenja.

Na Gradskom groblju uređeni su prostori za grobnice i uređene parcele sa spomenicima. Na ovim uređenim parcelama, popularno nazvanim „američke“, spomenici su jednoobrazni, od prirodnog i veštačkog kamena i bez humki.
U sastavu Gradskog groblja nalazi se Spomen-groblje palih boraca Narodnooslobodilačkog rata 1941-1945. godine, Aleja narodnih heroja i istaknutih revolucionara i Aleja i grobnice narodnih heroja.

Na Spomen–groblju nalazi se spomenik koji simbolizuje nišan-branik slobode. Na njemu su uklesana 538 imena poginulih boraca čija tela ovde nisu preneta. Po prostranim alejama, podeljenim po ratnim godinama, razmešteno je 288 simbola. Svaki simbol označava jedan prerano ugašen život.

Aleja narodnih heroja i istaknutih revolucionara, nalazi se na prvom grobnom polju. Aleja je nastala 1981. godine. Tu su sahranjeni: Stevan Doronjski, Jovan Veselinov-Žarko, Jovan Beljanski-Lala i Marko Peričin-Kamenjar.

Aleja i grobnice narodnih heroja, nalazi se na drugom grobnom polju. Aleja je formirana 1986. godine. Tu su sahranjeni: Đorđe Nikšić, Milan Ješić, Gedeon Bogdanović, Dmitar Zaklan, a sa drugih grobalja su preneti: Sava Sogić, Lazar Savatić i Živojin Milovanović.

Na Gradskom groblju je od 1974. godine do danas sahranjeno oko 70.000 umrlih.

Radno Vreme

Groblje

Radnim danima i subotom 07:00-15:00

Blagajna

Radnim danima i subotom 07:00-15:00

Zakazivanje sahrana

Radnim danima i subotom 07:00-15:00

Brojevi telefona na koji možete dobiti sve potrebne informacije: