OBAVEŠTENJE ZA GRAĐANE

21.06.2021

Pojašnjenja vezana za sahranjivanje na grobljima kojima upravlja JKP “Lisje” Novi Sad.

Na pravoslavnom Almaškom, pravoslavnom Uspenskom, Rimokatoličkom groblju sa Reformatorskim i Evangelističkim, Jevrejskom groblju, Rusinskom, Nazarenskom, Reformatorsko-evangelističkom groblju i Avijatičarskom (vojnom) groblju u Novom Sadu, Evangelističkom groblju u Kaću, Starom-srpskom pravoslavnom groblju u Rumenki i Gornjem starom, Donjem novom, Donjem starom, Gornjem nemačkom i Donjem nemačkom groblju u Futogu, u postojeća grobna mesta mogu da se sahranjuju samo posmrtni ostaci srodnika umrlih lica koja počivaju na ovim grobljima, i o kojima postoje podaci u evidenciji crkava i verskih zajednica ili Preduzeća, dok u nova grobna mesta, grobnice i uređene parcele nije moguće obaviti sahrane.

Na gore navedenim grobljima zadnjih godina sahranjen je veliki broj pokojnika, što govori o tome da su zainteresovane stranke upućene na odgovarajuće načine.

Postupak za zakazivanje sahrane je takav, da lice koje se javi da prijavi smrt i zakaže sahranu, mora da navede da li postoji neko grobno mesto u kom bi se mogla izvršiti sahrana, nakon čega zaposleni popunjava obrazac „Prijava smrti“ i vrši proveru mogućnosti sahrane u konkretnom predloženom grobnom mestu, i navodi uslove koji moraju biti ispunjeni. Ukoliko ne postoji već postojeće grobno mesto, zaposleni obaveštava o mogućnostima sahrane u novo grobno mesto, na grobljima u kojima je to moguće.

Sama činjenica da je određeno lice imalo Ugovor o zakupu/korišćenju grobnog mesta, ne znači da sahrana mora i da će se izvršiti u tom grobnom mestu, niti se prilikom zakazivanja sahrane od strane zaposlenih vrši kontrola zaključenih ugovora sa preminulim licem. Na primer, jedno lice može imati i više zaključenih ugovora za različita grobna mesta, ili da mu je želja za života bila da bude kremirano i da se pepeo raspe u Vrtu sećanja.

Da bi se u postojeća grobna mesta sahranili posmrtni ostaci srodnika umrlih lica potrebno je dokazati srodstvo, da postoji vidljivo nadgrobno obeležje i da je plaćena naknada za korišćenje i održavanje groblja.

Relevantne vesti

RADOVI NA UREĐENJU ZELENIH POVRŠINA U PERIODU OD.

Gradsko groblje – 1., 3., 7., 4., 2., 6., 5.,.

Infrastrukturno opremanje groblja kod Trandžamenta u Petrovaradinu

U toku je infrastrukturno opremanje groblja kod Trandžamenta u Petrovaradinu,.

OBAVEŠTENJE ZA GRAĐANE

Pojašnjenja vezana za sahranjivanje na grobljima kojima upravlja JKP “Lisje”.

Letnje (duhovske) zadušnice

U subotu 19. juna 2021. godine su Letnje (duhovske) zadušnice..