RADOVI NA UREĐENJU ZELENIH POVRŠINA U PERIODU OD 01. DO 30. JUNA 2022.GODINE

01.06.2022

Gradsko groblje – 5.,6.,9.,8.,4.,2.,1.,3.,7 – od 01. juna do 15. juna

Petrovaradin – 01. juna

Bukovac, Novi i Stari Ledinci – 01. juna

Katoličko groblje – od 01. juna do 06. juna

Rumenka – 02. juna

Futog – gornje staro groblje – 03. juna

Futog – centralno groblje – 04. juna

Sremska Kamenica – 05. juna

Kać – 06. juna

Jevrejsko groblje – 07. juna

Kovilj – 07. juna

Uspensko groblje – od 08. juna do 09. juna

Almaško groblje – 08. juna

Veternik – 09. juna

Stepanovićevo – 10. juna

Begeč – 10. juna

Nemačka groblja u Futogu – 11. juna

Rusinsko i Nazarensko groblje – 13. juna

Reformatsko-evangelističko groblje – 13.juna

Budisava – 14. juna

Gradsko groblje – 5.,6.,9.,8.,4.,2.,1.,3.,7 – od 16. juna do 30. juna

Petrovaradin – od 15. juna do 16. juna

Bukovac, Novi i Stari Ledinci – 17. juna

Rumenka – 18. juna

Katoličko groblje – od 15. juna do 20. juna

Uspensko groblje – od 21. juna do 22. juna

Futog – gornje staro groblje – 20. juna

Futog – centralno groblje – 21. juna

Jevrejsko groblje – 21. juna

Rusinsko i Nazarensko groblje – 22. juna

Stepanovićevo – 23. juna

Sremska Kamenica – 22. juna

Kać – 23. juna

Kovilj – 24. juna

Almaško groblje – 25. juna

Veternik – 27. juna

Reformatsko-evangelističko – 28.juna

Budisava – 29. juna

Begeč – 30. juna

Relevantne vesti

DOGRADNJA KOLUMBARIJUMA  NA GRADSKOM GROBLJU

Programom investicionih aktivnosti JKP Lisje za 2022. godinu izdvojeno je.

RADOVI NA UREĐENJU ZELENIH POVRŠINA U PERIODU OD.

Gradsko groblje – 9., 8., 4., 2., 1.,3., 7., 5.,.

OBAVEŠTENJE ZA GRAĐANE

Letnje (duhovske) zadušnice U subotu 11. juna 2022. godine obeležavaju.

RADOVI NA UREĐENJU ZELENIH POVRŠINA U PERIODU OD.

Gradsko groblje - 5.,6.,9.,8.,4.,2.,1.,3.,7 - od 01. juna do 15..