Raspored sahrana i ispraćaja za subotu, 31.07.2021. godine

30.07.2021
R.br Ime (ime oca) i prezime Godište Groblje Vreme
1. Mirjana (Vlada) Ljubičić 1949 Gradsko groblje 09:45
2. Zoran (Slavko) Đukić 1951 Gradsko groblje 09:45
3. Branko (Radomir) Galović 1946 Gradsko groblje 10:30
4. Paun (Milorad) Stanojević 1935 Gradsko groblje 10:30
5. Marijana (Bogdan) Mitrović 1962 Gradsko groblje 11:15
6. Gordana (Pavić) Obradović 1969 Gradsko groblje 11:15
7. Mara (Dane) Ostojić 1927 Gradsko groblje 12:00
8. Marija (Sava) Kurjački 1939 Gradsko groblje 12:45
9. Nezir (Sadik) Neziraj 1950 Gradsko groblje 13:30
10. Biserka (Slavko) Turanski 1952 Gradsko groblje 14:15
11. Milojko (Živko) Mitrović 1957 Gradsko groblje 15:00
12. Mirjana (Strahinja) Kujundžić 1952 Novo groblje (Petrovaradin) 11:00
13. Milan (Bude) Đerić 1954 Novo groblje (Petrovaradin) 13:00

Relevantne vesti

REKONSTRUKCIJA UREĐENIH PARCELA NA GRADSKOM GROBLJU

Na Gradskom groblju u Novom Sadu započeta je rekonstrukcija travnjaka.

RADOVI NA UREĐENJU ZELENIH POVRŠINA U PERIODU OD.

Gradsko groblje –  6., 2., 5., 9., 8., 1., 3.,.

RADOVI NA UREĐENJU ZELENIH POVRŠINA U PERIODU OD.

Gradsko groblje – , 4., 2., 6., 5., 9., 8..

RADOVI NA UREĐENJU ZELENIH POVRŠINA U PERIODU OD.

Gradsko groblje – 1., 3., 7., 4., 2., 6., 5.,.