Raspored sahrana za petak, 12.11.2021. godine

12.11.2021
R.br Ime (ime oca) i prezime Godište Groblje Vreme
1. Radisav (Mikaile) Dimitrijević 1941 Gradsko groblje 09:00
2. Radomir (Živan) Ivanović 1934 Gradsko groblje 09:45
3. Radivoj (Nestor) Stojanov 1941 Gradsko groblje 10:30
4. Milica (Aleksandar) Damjanović 1950 Gradsko groblje 10:30
5. Nada (Ivan) Tatić 1937 Gradsko groblje 11:15
6. Zorka (Miloš) Pajkić 1927 Gradsko groblje 12:00
7. Stana (Ilija) Arapović 1938 Gradsko groblje 12:00
8. Drago (Lazar) Kremić 1937 Gradsko groblje 12:45
9. Branislav (Damjan) Jakovljević 1952 Gradsko groblje 13:30
10. Slobodan (Mirko) Džinić 1955 Gradsko groblje 14:15
11. Biserka (Dušan) Demić 1934 Gradsko groblje 15:00
12. Pera (Petar) Hemun 1964 Gradsko groblje 15:30
13. Mioljka (Velimir) Blatešić 1947 Novi Ledinci 11:00
14. Zoran (Milivoj) Perčević 1961 Donje novo groblje (Futog) 11:00
15. Mileva (Dušan) Drinić 1937 Donje staro groblje (Futog) 13:00
16. Miodrag Pantić - Almaško groblje (Novi Sad) 13:00
17. Savo (Bora) Samardžić 1959 Katoličko groblje (Budisava) 13:00
18. Marija (Karolj) Zoranović 1942 Stari Ledinci 13:00
19. Stoja (Bojan) Vinković 1947 Pravoslano groblje (Sr. Kamenica) 15:00
20. Dragana (Milan) Kolarić 1983 Centralno groblje (Futog) 15:00

Relevantne vesti

RADNO VREME TOKOM NOVOGODIŠNJIH I BOŽIĆNIH PRAZNIKA

Radi neprekidnog obavljanja delatnosti, odnosno vršenja usluga u Javnom komunalnom.

Obaveštenje za građane

Zbog povećanog obima sahranjivanja na svim grobljima kojima upravlja JKP.

POZIV NA IZJAŠNJAVANJE KORISNIKA O KVALITETU PRUŽANJA USLUGA.

Na osnovu člana 51a Odluke o obavljanju komunalne delatnosti upravljanje.

Obaveštenje za građane

Od četvrtka 11. novembra zatvara se voda na česmama Gradskog.