Rezultati sprovedenog postupka izjašnjavanja korisnika o kvalitetu pružanja komunalnih usluga JKP „Lisje“ Novi Sad za 2020. godinu

20.01.2021

Na osnovu člana 51a Odluke o obavljanju komunalne delatnosti upravljanje grobljima i pogrebne usluge („sl.list Grada Novog Sada“, br.34/2013, 13/2014 ,47/2016 i 68/2017) JKP „Lisje“ Novi Sad, sproveden je postupak izjašnjavanja korisnika o kvalitetu pružanja komunalnih usluga za 2020. godinu.

Od 09.decembra do 21.decembra 2020. godine na šalterima tri blagajne u Novom Sadu, na Gradskom groblju, Dežurnom centru i na blagajni u ul. Narodnog Fronta postavljeni su upitnici koji su bili ponuđeni strankama da popune. Korisnicima naših usluga bilo je omogućeno da se isti upitnik popuni i na zvaničnoj veb prezentaciji preduzeća.

Izveštaj o sprovedenom postupku možete preuzeti klikom na sledećem linku : Rezultati postupka izjašnjavanja

 

Javno komunalno preduzeće Lisje Novi Sad

Relevantne vesti

RADOVI NA UREĐENJU ZELENIH POVRŠINA U PERIODU OD.

Gradsko groblje – 1., 3., 7., 4., 2., 6., 5.,.

Infrastrukturno opremanje groblja kod Trandžamenta u Petrovaradinu

U toku je infrastrukturno opremanje groblja kod Trandžamenta u Petrovaradinu,.

OBAVEŠTENJE ZA GRAĐANE

Pojašnjenja vezana za sahranjivanje na grobljima kojima upravlja JKP “Lisje”.

Letnje (duhovske) zadušnice

U subotu 19. juna 2021. godine su Letnje (duhovske) zadušnice..