Velike (Zimske) zadušnice

14.02.2023

U subotu 18. februara 2023. godine obeležavaju se Velike (Zimske) zadušnice. Tim povodom tradicionalno se održavaju pomeni i očekuje se veća poseta Gradskom groblju i svim grobljima u gradu i prigradskim naseljima.

JGSP „Novi Sad“ će povećati broj autobusa u pravcu Gradskog groblja, dok će u krugu groblja biti organizovan prevoz kombijem za starija i invalidna lica.

Prevoz će se vršiti sa glavnog ulaza u Gradsko groblje u periodu od 8 do 15 časova.

Ulaz automobilima unutar Gradskog groblja radnim danima i subotom nije dozvoljen.

Građane koji nisu u mogućnosti da do subote urede pojedinačna grobna mesta podsećamo da JKP „Lisje“ pruža uslugu uređenja grobnog mesta

JKP „Lisje“ Novi Sad

Relevantne vesti

Velike (Zimske) zadušnice

U subotu 18. februara 2023. godine obeležavaju se Velike (Zimske).

RADNO VREME U DANE DRŽAVNOG PRAZNIKA SRETENJE

Radi neprekidnog obavljanja delatnosti, odnosno vršenja usluga u Javnom komunalnom.

Obaveštenje za građane

Obaveštavamo građane da је na Gradskom groblju dana 04.februara 2023..

REZULTATI SPROVEDENOG POSTUPKA IZJAŠNJAVANJA KORISNIKA O KVALITETU PRUŽANJA.

Na osnovu člana 51a Odluke o obavljanju komunalne delatnosti upravljanje.